"finally stepped" — Słownik kolokacji angielskich

finally stepped kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally step
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu przejść
  1. step czasownik + finally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They finally stepped back, and looked each other in the eye.

    Podobne kolokacje: