"simply step" — Słownik kolokacji angielskich

simply step kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu krok
  1. step czasownik + simply przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He would cut her and then simply step on the gas.

    Podobne kolokacje: