"step quickly" — Słownik kolokacji angielskich

step quickly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok szybko
  1. step czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The problem comes when the author steps back too quickly to take stock of the situation.

    Podobne kolokacje: