"accidentally step" — Słownik kolokacji angielskich

accidentally step kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo krok
  1. step czasownik + accidentally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    In fact they look as if someone had accidentally stepped on them.

    Podobne kolokacje: