ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"step cautiously" — Słownik kolokacji angielskich

step cautiously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok ostrożnie
  1. step czasownik + cautiously przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I stepped cautiously into the bedroom and shut the door behind me.

    Podobne kolokacje: