Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. sea port = port morski sea port
2. river port = port rzeczny river port
4. water port = port na wodę water port
5. Pacific port = Port Oceanu Spokojnego Pacific port
6. Atlantic port = Atlantyk port Atlantic port
7. Gulf port = Rejon Zatoki Perskiej port Gulf port
8. Adriatic port = Adriatycki port Adriatic port
9. ocean port = port oceaniczny ocean port
10. Black Sea port = Morze Czarne port Black Sea port
  • A route to Georgia's Black Sea port of Supsa is shorter and would be even cheaper.
  • Russia bombed airfields and economic infrastructure, including the Black Sea port of Poti.
  • Its good transport characteristics are also determined by the fact that it is only 28 km from Burgas, a key Black Sea port.
  • He lacked the means to support himself, interrupted his studies, and traveled to the Black Sea port of Constanţa, to live with his family.
  • As I say, my journey, to the Black Sea port was uneventful.
  • The important Black Sea port of Trabzon was taken back on February 24.
  • Based in the Black Sea port of Varna.
  • All Black Sea ports to be evacuated by the Germans.
  • The Black Sea port of Sevastopol was held by the Russians.
  • Turkey plans to put its first reactor near the Black Sea port of Sinop, and to start construction this year.
11. Danube port = Dunaj port Danube port
12. Red Sea port = Morze Czerwone port Red Sea port
13. lake port = port jeziorowy lake port
14. canal port = kanał port canal port
15. Connecticut port = Connecticut port Connecticut port
16. Caspian port = Caspian port Caspian port
(4) container, cassette
Kolokacji: 2
(6) call, game, modem
Kolokacji: 3
(10) treaty, registry
Kolokacji: 2
(11) Ethernet, LAN
Kolokacji: 2
(13) observation, data, input
Kolokacji: 3
(15) coast, view, side, viewing
Kolokacji: 4
(18) TCP, destination, MIDI
Kolokacji: 3
(19) oil, coal
Kolokacji: 2
(21) cruise, shuttle, transit
Kolokacji: 3
(22) expansion, communication
Kolokacji: 2
(24) Window, rifle
Kolokacji: 2
(26) rocket, weapon
Kolokacji: 2
(27) Mike, headphone
Kolokacji: 2
(28) transshipment, injection
Kolokacji: 2
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.