Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"port serves" — Słownik kolokacji angielskich

port serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy portowe
  1. port rzeczownik + serve czasownik
    Zwykła kolokacja

    This port will serve the mining industry, especially iron ore.

    Podobne kolokacje: