PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"of port" — Słownik kolokacji angielskich

of port kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z portu
  1. of przyimek + port rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now you land an army at one of my ports.

    Podobne kolokacje: