PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"of the port" — Słownik kolokacji angielskich

of the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z portu
  1. of przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now you land an army at one of my ports.

    Podobne kolokacje: