Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"gulf port" — Słownik kolokacji angielskich

gulf port kolokacja
Popularniejsza odmiana: Gulf port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatoka port
  1. gulf rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This daring operation closed the last major gulf port to the South.

    Podobne kolokacje: