ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(2) in, of, for, around, out, ...
Kolokacji: 10
4. around the port = wokół portu around the port
5. out the port = na zewnątrz port out the port
6. about ports = o portach about ports
  • Let's get to the questions, unless there's anything we want to cover from our last episode, where we talked all about ports.
  • We've all heard about and talk about ports a lot.
  • I'm talking about ports of smartphone games.
  • She talked about gateways and ports and passwords that automatically changed every sixty days.
  • Cruise lines make a lot of claims about their itineraries and ports of call.
  • Do we know everything we need to know about ports?
  • Let's be blunt: this fuss about ports is really about Arabs.
  • In fact, Steve's the guy who invented the whole thing about stealthing ports.
  • And I'll tell them about ports all over the world.
  • In the past, we talked about clean waters and clean ports and campaigned for them.
7. among ports = wśród portów among ports
8. that port = ten port that port
9. over the port = ponad portem over the port

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.