PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"for the port" — Słownik kolokacji angielskich

for the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla portu
  1. for przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The estimated cost of security for the port was just over $14,000.

    Podobne kolokacje: