Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Pacific port" — Słownik kolokacji angielskich

Pacific port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Port Oceanu Spokojnego
  1. Pacific rzeczownik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A jump in trade, as growth of the global economy picks up, has benefited Pacific ports.

    Podobne kolokacje: