ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of one's ports" — Słownik kolokacji angielskich

of one's ports kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś porty
  1. of przyimek + port rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now you land an army at one of my ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo