ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Atlantic port" — Słownik kolokacji angielskich

Atlantic port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Atlantyk port
  1. Atlantic rzeczownik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They decide to leave from an Atlantic port as they will be less likely to be recognized there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo