"principal port" — Słownik kolokacji angielskich

principal port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny port
  1. principal przymiotnik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the course of the year Harry Grant had touched at all the principal ports.