ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"principal port" — Słownik kolokacji angielskich

principal port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny port
  1. principal przymiotnik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the course of the year Harry Grant had touched at all the principal ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo