Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"about ports" — Słownik kolokacji angielskich

about ports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o portach
  1. about przyimek + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let's get to the questions, unless there's anything we want to cover from our last episode, where we talked all about ports.

    Podobne kolokacje: