ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ocean port" — Słownik kolokacji angielskich

ocean port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port oceaniczny
  1. ocean rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shallow waters also restrict its development as an ocean port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo