ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of one's port" — Słownik kolokacji angielskich

of one's port kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś port
  1. of przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now you land an army at one of my ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo