PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"that port" — Słownik kolokacji angielskich

that port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ten port
  1. that przyimek + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Upon reaching that port, the ship received three more weeks of availability.

    Podobne kolokacje: