ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"around the port" — Słownik kolokacji angielskich

around the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokół portu
  1. around przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She also saw several ground cars sitting at various spots around the port, which surprised her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo