PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Port Gamble" — Słownik kolokacji angielskich

Port Gamble kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zakład portowy
  1. port rzeczownik + gamble rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The town of Port Gamble continued to grow and expand along with the mill.

    Podobne kolokacje: