Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"out the port" — Słownik kolokacji angielskich

out the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz port
  1. out przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He started to turn in his chair to glance out the viewing port behind his back.

    Podobne kolokacje: