Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Connecticut port" — Słownik kolokacji angielskich

Connecticut port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Connecticut port
  1. Connecticut rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A huge cargo ship was heading west toward New York or one of the Connecticut ports.

    Podobne kolokacje: