"for port" — Słownik kolokacji angielskich

for port kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla portu
  1. for przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The estimated cost of security for the port was just over $14,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo