Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"lake port" — Słownik kolokacji angielskich

lake port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port jeziorowy
  1. lake rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was once a lake port.

    Podobne kolokacje: