Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chief port" — Słownik kolokacji angielskich

chief port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny port
  1. chief przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Novorossiysk, founded by Russians as a military facility, is the chief port on the bay.