Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"for one's port" — Słownik kolokacji angielskich

for one's port kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś port
  1. for przyimek + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The estimated cost of security for the port was just over $14,000.

    Podobne kolokacje: