"Sea Port" — Słownik kolokacji angielskich

Sea Port kolokacja
Popularniejsza odmiana: sea port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Morze Port
  1. sea rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is no sea port or Airport in the district.

    Podobne kolokacje: