ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
1. stop going = przestań iść stop going
2. avoid going = uniknij pójścia avoid going
3. forbidden to go = zakazany pójść forbidden to go
  • But she, Alice, had never been forbidden to go and see her.
  • Village people, particularly the children, were forbidden to go outside their homes in the night.
  • The Ghosts were forbidden to go t at night for that very reason, even in groups.
  • Max had gotten him in trouble before, going where she was forbidden to go.
  • I didn't say that you would be forbidden to go.
  • George felt sure the other children had been forbidden to go up and speak to her.
  • She'd been absolutely forbidden to go outside at the School.
  • "He set up a section of the apartment with only his stuff and told the children they were forbidden to go near it."
  • She knew that since the murder it was forbidden to go outside alone after dark.
  • It is forbidden to go far out from the beach, to protect both people and life in the sea.
4. go before retiring = pójdź przed przechodzeniem na emeryturę go before retiring
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.