KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
1. stop going = przestań iść stop going
2. avoid going = uniknij pójścia avoid going
  • After that, I could not avoid going home any longer.
  • If possible, try to avoid going home on a weekend when things are the worst.
  • I try to avoid going anywhere that other people go.
  • In some cases, individuals can avoid going into the hospital entirely.
  • "We would all like to avoid going through that again."
  • Should I avoid going outside during certain times of the year?
  • What he's trying to do is avoid going back to Houston.
  • We must avoid going down that road at all cost.
  • He had to figure out a way to avoid going to jail after the race.
  • To avoid going to the front, he joined military intelligence.
3. forbidden to go = zakazany pójść forbidden to go
4. go before retiring = pójdź przed przechodzeniem na emeryturę go before retiring
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.