Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go at = zaatakuj go at
2. go within = pójdź wewnątrz go within
3. go since = pójdź od tej pory go since
4. go that = wejdź na to go that
5. go during = przejdź podczas go during
6. go between = pójdź pośrodku go between
7. go because = przejdź ponieważ go because
8. go despite = przejdź pomimo go despite
9. go among = przejdź wśród go among
10. go upon = przejdź na go upon
11. go beside = przejdź obok go beside
12. go till = wejdź na kasę sklepową go till
  • The whole school was going to watch, including the boys.
  • I don't want anyone to go to dinner with him, including me.
  • "Now clear every man out of there and tell me when they're gone, including you!"
  • Everyone was going a little crazy out here, including him and his parents.
  • So far, 1.6 million have gone, including 10,000 children last year.
  • But everything goes wrong including heavy rain on the day.
  • On Saturday morning, the bodies were gone, including the body of a girl.
  • We go to school six days a week, including Saturdays.
  • No one was going to get close to them, including Batman.
  • Davis went 3 for 4, including the home run and a double.
14. go of = przejdź z go of
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.