KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
1. desire to go = pragnienie by pójść desire to go
  • Which was fine, she had no desire to go back to the States.
  • Oh yeah I can understand your desire to go to the left coast.
  • Even if you have no desire to start a company or go public one day, you'll learn something.
  • Now, however, she had no desire to go outside and play.
  • She closed the window, feeling no desire to go outside.
  • That was the beginning of my desire to go to America.
  • There were more than a few of them who had no particular desire to go back home.
  • "A place where I also have no desire to ever go."
  • He was another man who had no particular desire to go home.
  • I have absolutely no desire to go to the police or anything like that.
2. life ambition to go = dożywotnia ambicja by pójść life ambition to go
(6) need, urge
Kolokacji: 2
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.