Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go at = zaatakuj go at
2. go within = pójdź wewnątrz go within
3. go since = pójdź od tej pory go since
4. go that = wejdź na to go that
5. go during = przejdź podczas go during
6. go between = pójdź pośrodku go between
7. go because = przejdź ponieważ go because
8. go despite = przejdź pomimo go despite
9. go among = przejdź wśród go among
10. go upon = przejdź na go upon
11. go beside = przejdź obok go beside
  • When the door had shut on him I went across to the chair beside the fire.
  • I went on my knees beside him and made sure.
  • He went down on one knee beside the older woman.
  • He got up and went down on one knee beside her.
  • The women swung away without response and went to a table beside the wall.
  • He got up, walked around the table, and went down on one knee beside her.
  • He got up and went over to the bed with Harry beside him.
  • She went to the window beside the front steps and looked into the living room of what had once been her house.
  • Enough so that the single shot went into the ground beside the stone walk.
  • He went down on one knee beside the big man.
12. go till = wejdź na kasę sklepową go till
14. go of = przejdź z go of
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.