"go before retiring" — Słownik kolokacji angielskich

go before retiring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź przed przechodzeniem na emeryturę
  1. retire czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She would go on to make several more horror movies for AIP, most of them co-starring Price, before retiring from acting in the late 1970s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo