"life ambition to go" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dożywotnia ambicja by pójść
  1. go czasownik + ambition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was my life ambition to go back down south and in 2006 I raised enough to go back on a small cruise ship and it was just as beautiful as I had remembered it 48 years before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo