"desire to go" — Słownik kolokacji angielskich

desire to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pragnienie by pójść
  1. go czasownik + desire rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Which was fine, she had no desire to go back to the States.

    Podobne kolokacje: