"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
1. effective use = skuteczne wykorzystanie effective use
2. effective service = skuteczna usługa effective service
3. effective instruction = przekonywająca instrukcja effective instruction
4. effective practice = skuteczna praktyka effective practice
5. effective role = skuteczna rola effective role
6. effective support = skuteczne wsparcie effective support
7. effective teaching = skuteczne nauczanie effective teaching
9. effective education = skuteczna edukacja effective education
10. effective training = skuteczne szkolenie effective training
11. effective exercise = skuteczne ćwiczenie effective exercise
12. effective utilization = skuteczne wykorzystanie effective utilization
13. effective aid = skuteczna pomoc effective aid
14. effective advocacy = skuteczne poparcie effective advocacy
  • The state's use of audio and photographic exhibits during argument was a matter of effective advocacy.
  • Such an approach will lead to broader coalitions and effective advocacy on behalf of our region.
  • Conducting an effective advocacy on behalf of defenders.
  • Many initiatives have been taken to conduct effective advocacy for the Human Rights Defenders.
  • In Pennsylvania, effective advocacy of farmworker claims may take years.
  • So getting into America to talk about your problem is the sine qua non of effective advocacy.
  • His encouragement, support, and enormously effective advocacy have benefitted all scientists working at the frontiers of aging research.
  • That is correct - as a statement of how to conduct effective advocacy.
  • He has also written several articles on effective advocacy and the work of the Federal Circuit.
  • Her encouragement, support, and enormously effective advocacy have benefited all scientists working at the frontiers of biomedical research.
15. effective help = skuteczna pomoc effective help
(6) mean, moment
Kolokacji: 2
(7) tool, instrument
Kolokacji: 2
(14) range, limit, scene, area
Kolokacji: 4
(16) form, aperture, route, course
Kolokacji: 4
(21) temperature, pressure
Kolokacji: 2
(24) approach, attack, fire
Kolokacji: 3
(25) rate, cost
Kolokacji: 2
(26) policy, argument, elimination
Kolokacji: 3
(30) vaccine, vaccination
Kolokacji: 2
(34) advocate, voice, spokesman
Kolokacji: 3
(35) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
(45) model, theory, framework
Kolokacji: 3
(47) learning, transfer
Kolokacji: 2
(52) retirement, abolition
Kolokacji: 2
(53) catalyst, stimulus
Kolokacji: 2
(54) lobbyist, lobbying, lobby
Kolokacji: 3
(55) contraception, deployment
Kolokacji: 2
(57) counterattack, ambush
Kolokacji: 2
(58) insulator, insecticide
Kolokacji: 2
(59) predator, parenting
Kolokacji: 2
(60) boycott, protest
Kolokacji: 2
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.