"effective service" — Słownik kolokacji angielskich

effective service kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna usługa
  1. effective przymiotnik + service rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her career, however, offers little of the background needed for effective service.

powered by  eTutor logo