"effective education" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna edukacja
  1. effective przymiotnik + education rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The college emphasizes effective education that helps its graduates face life's challenges.

powered by  eTutor logo