ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective training" — Słownik kolokacji angielskich

effective training kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne szkolenie
  1. effective przymiotnik + training rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But more effective training, he said, would provide interactive activities rather than the video clips and slide shows now used in the program.

powered by  eTutor logo