"effective support" — Słownik kolokacji angielskich

effective support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne wsparcie
  1. effective przymiotnik + support rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In order to get an effective support from them for the college there is an urgent need to start an alumni association.

powered by  eTutor logo