"effective help" — Słownik kolokacji angielskich

effective help kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna pomoc
  1. effective przymiotnik + help rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Appropriating money for aid is not the same as providing effective help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo