"medical help" — Słownik kolokacji angielskich

medical help kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc medyczna
  1. medical przymiotnik + help rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We have had to get a lot of medical help for him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo