"deem effective" — Słownik kolokacji angielskich

deem effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uznaj za skuteczny
  1. deem czasownik + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    I grant each septar autonomy to enter combat in whatever way you deem most effective.

powered by  eTutor logo