"effective utilization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne wykorzystanie
  1. effective przymiotnik + utilization rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The criteria and procedures are provided as a basis for the effective and efficient utilization of the available E.164 numbering resources.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo