"effective instruction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywająca instrukcja
  1. effective przymiotnik + instruction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Provide effective instruction in each discipline that is taught.

powered by  eTutor logo