"effective teaching" — Słownik kolokacji angielskich

effective teaching kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne nauczanie
  1. effective przymiotnik + teaching rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This report contains examples of really effective teaching and learning.

powered by  eTutor logo