"effective exercise" — Słownik kolokacji angielskich

effective exercise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne ćwiczenie
  1. effective przymiotnik + exercise rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was a powerful man, and the effective exercise of his power relied in part on never seeming surprised or afraid.

powered by  eTutor logo