"exercise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exercise rzeczownik

rzeczownik + exercise
Kolokacji: 51
training exercise • floor exercise • exercise of power • commencement exercise • fleet exercise • ...
exercise + rzeczownik
Kolokacji: 45
exercise program • exercise room • exercise equipment • exercise routine • exercise machine • exercise bike • exercise class • ...
exercise + czasownik
Kolokacji: 40
exercise helps • exercise improves • exercise involves • exercise includes • exercise takes • ...
czasownik + exercise
Kolokacji: 42
conduct exercises • get exercise • take exercise • include exercises • perform exercises • use Exercise • take in exercises • ...
przymiotnik + exercise
Kolokacji: 165
military exercise • regular exercise • physical exercise • aerobic exercise • joint exercise • free exercise • mental exercise • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
4. aerobic exercise = ćwiczenia poprawiające wydolność oddechową aerobic exercise
5. joint exercise = ćwiczenia wojskowe, w których biorą udział siły zbrojne więcej niż jednego kraju joint exercise
6. free exercise = wolne ćwiczenie free exercise
7. mental exercise = intelektualne ćwiczenie mental exercise
8. strenuous exercise = wyczerpujące ćwiczenie strenuous exercise
10. good exercise = dobre ćwiczenie good exercise
11. naval exercise = morskie ćwiczenie naval exercise
12. amphibious exercise = amfibiotyczne ćwiczenie amphibious exercise
13. futile exercise = daremne ćwiczenie futile exercise
17. simple exercise = proste ćwiczenie simple exercise
18. intellectual exercise = ćwiczenie dla umysłu intellectual exercise
19. daily exercise = codzienne ćwiczenie daily exercise
20. little exercise = mało ćwiczenia little exercise
21. whole exercise = całe ćwiczenie whole exercise
22. academic exercise = czysto akademickie ćwiczenie academic exercise
23. pointless exercise = bezcelowe ćwiczenie pointless exercise
24. major exercise = główne ćwiczenie major exercise
26. annual exercise = doroczne ćwiczenie annual exercise
przyimek + exercise
Kolokacji: 20
during exercise • after exercise • through exercise • of exercise • for exercise • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.